Regulamin pobytu

Witamy Państwa serdecznie w naszych Apartamentach!

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie warunków pobytu, które zagwarantują spokojny i bezpieczny wypoczynek.

Przyjazd

 • Przekazanie zarezerwowanego apartamentu/mieszkania do dyspozycji przewidziane jest od godziny 15:00 do godziny 20:00 pierwszego dnia pobytu (w przypadku ustalenia innych godzin prosimy o kontakt z recepcją).

 • Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki.

 • W przypadku odwołania przyjazdu później niż 7 dni przed datą zameldowania wpłacony zadatek/zaliczka nie zostanie zwrócony.

 • Po przybyciu, osoba, na którą opiewa rezerwacja, winna okazać Administratorowi dowód tożsamości oraz podpisać kartę meldunkową i regulamin, a także rozliczyć się za pobyt.

 • Administrator zastrzega sobie możliwość:

  • Przekazania apartamentu nie wcześniej niż po uregulowaniu całej ceny za najem włącznie z opłatami miejscowymi.

  • Pobrania kaucji dla zabezpieczenia powstałych szkód w apartamencie w wysokości trzydniowej stawki pobytu.

 

Wyjazd

 • Opuszczenie apartamentu winno nastąpić do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.

 • Istnieje możliwość wcześniejszego lub późniejszego wykwaterowania po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Administratorem.

 • Ewentualnie pobrana kaucja zostanie zwrócona w momencie wyjazdu, po dokonaniu kontroli apartamentu przez Administratora. Prosimy o zgłoszenie dzień wcześniej Administratorowi zamiaru wyjazdu i o umówienie się na godzinę odbioru apartamentu.

 • Przy wyjeździe należy usunąć odpadki, zmyć naczynia etc. W przypadku stwierdzenia przez Administratora braków lub zniszczeń w apartamencie, ich rynkowa równowartość zostanie pobrana z kaucji. W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie kontroli przekroczyły wysokość wpłaconej kaucji, Gość jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganej kwoty; w przeciwnym przypadku właściciel mieszkania jest upoważniony do dochodzenia omawianej kwoty właściwą dla sprawy drogą.

Ogólne

 • W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli.

 • Rezygnacja z używania pościeli i ręczników nie stanowi podstawy do zniżek.

 • Sprzątanie Apartamentu odbywa się co trzy doby hotelowe (po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji!).

 • Apartament wyposażony jest w sprzęty AGD oraz RTV do użytku Gości. Prosimy o zwracanie uwagi na jego prawidłowe wykorzystanie i wyłączanie natychmiast po użyciu. Wszelkie niesprawności prosimy zgłaszać Administratorowi.

 •  Gość ma w okresie pobytu wyłączne, bezpłatne prawo do wjazdu jednym samochodem na parking monitorowany niestrzeżony (brama otwierana pilotem).

 • Apartament musi być zamieszkany przez nie większą ilość osób niż zgłoszoną w rezerwacji. Zabranie się podnajmowania lub udostępniania apartamentu osobom trzecim.

 • Gość zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

 • Gość jest odpowiedzialny materialnie za wszystko, co znajduje się w apartamencie. Absolutnie zakazane jest przenoszenie mebli i wyposażenia z jednego apartamentu do drugiego.

 • Gość jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w apartamencie lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

 • W apartamentach jak i w wewnątrz obiektu obowiązuje zakaz palenia (dotyczy również łazienek).

 • Obowiązuje zakaz przywożenia zwierząt domowych.

 • Na terenie Apartamentów obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00.

 • Recepcja czynna od 8:00 do 20:00.

 • W nielicznych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji (mimo wpłaconego zadatku).

 • Możemy również zostać zmuszeni do przerwania Państwa wakacji (o dowolnej godzinie, w tym w godzinach nocnych), jeśli zachowanie uczestnika/ów pobytu naraża na niebezpieczeństwo bądź nieprzyjemności innych gości Apartamentów.  (w szczególności dotyczy to organizowania imprez okolicznościowych w pokojach przy głośniej muzyce, używania wulgaryzmów, palenia papierosów, wnoszenia do obiektu dużej ilości alkoholu i innych wskazujących na pobyt nie związany z odpoczynkiem i wakacjami).

 • W momencie stwierdzenia, że klient złamał zakaz palenia w apartamencie lub wewnątrz obiektu będzie obciążony kwotą 400zł.

 • W przypadku interwencji Agencji Ochrony obciążamy Gościa kwotą 1000 zł.

 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU JEST KARTA MELDUNKOWA

 

Życzymy miłego pobytu!